Zmiana w regulaminie

W związku z obecną sytuacją, związaną z nauczaniem zdalnym na terenie RP, korzystamy z punktu 21. regulaminu, aby ułatwić Wam zgłaszania reportaży do Turnieju. Od dzisiaj (15.11) regulamin zostaje rozszerzony o punkt 6a w brzmieniu:
 
(...) uczeń - uczestnik Turnieju - zostaje zwolniony z obowiązku wypełnienia w formularzu zgłoszeniowym pól "MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ SZKOŁY" i "PODPIS NAUCZYCIELA/OPIEKUNA". Jednocześnie nakładamy obowiązek na nauczyciela/opiekuna, dostarczenia osobno wypełnionego formularza uzupełniającego te dane. (...)
 
Czyli:
 
🌟 uczestnik Turnieju może pominąć ostatnie dwa pola w formularzu i tak nadesłane zgłoszenie będzie dla nas w pełni wiążące,
 
🌟 ale jednocześnie prosimy nauczycieli o przesłanie dodatkowego formularza ze swoimi danymi. Puste pola regulaminu proszę wykorzystać na jednoznaczne określenie, którego ucznia bądź uczniów dotyczy zgłoszenie.
 
🌟 Jeśli nie macie teraz możliwości zdobycia pieczątki swojej szkoły, każdorazowo możecie ją pominąć w formularzach.
 
I pamiętajcie, że na Wasze prace czekamy już tylko do końca listopada!

Startuje jubileuszowa XX edycja Turnieju!

Reportaż to my! Zapraszamy Was do udziału w jubileuszowej XX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej.

Reportaż to my! Rok 2020 postanowił utwierdzić nas w tym przekonaniu bardziej niż którykolwiek wcześniej. Koronawirus zatrzymał świat, rozdzielił rodziny, zamknął lotniska, odwołał galę finałową naszej poprzedniej edycji. Jak wygląda teraz świat oczami pokolenia, które dopiero wchodzi w dorosłość? Czym się interesują? Czy wydarzenia roku 2020 znajdą odbicie w wybranej tematyce reportaży? Z niecierpliwością czekamy na odpowiedzi!

Turniej kierujemy do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, niezależnie od profilu nauczania czy rodzaju placówki oświatowej. Zadanie jest proste. Znajdź dowolny temat, prawdziwą historię i opisz ją zachowując zasady formy dziennikarskiej, jaką jest reportaż. Za wskazówki niech posłużą obszerna baza wiedzy na temat reportażu oraz archiwum prac finalistów poprzednich edycji na naszej stronie www.TurniejReportazu.pl.

Do wygrania wspaniałe nagrody! Zwycięskie teksty opublikujemy w ogólnopolskiej gazecie oraz w Internecie. Laureaci wraz z opiekunami spędzą dwa dni we Wrocławiu. Czekają warsztaty dziennikarskie i spotkania autorskie. Nagrody rzeczowe wręczą najważniejsi Dolnego Śląska: prezydent Wrocławia, wojewoda i marszałek województwa, kurator oświaty. Wrocław zaprasza!

Organizatorem Turnieju jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Autorką i osobą odpowiedzialną za organizację jest Ewa Obara-Grączewska.

Na prace czekamy do 30 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)!

FINAŁ TURNIEJU ODWOŁANY!

Szanowni przyjaciele, mecenasi i finaliści XIX edycji Turnieju Reportażu. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu podjęła decyzję o odwołaniu finału XIX Turnieju w formie i terminie przewidzianym na 12 i 13 marca br. Musimy być odpowiedzialni za wszystkich zaangażowanych w Turniej uczniów - nie tylko finalistów, ale także tych, którzy całe przedsięwzięcie organizują. Decyzja została podjęta z uwagi na aktualne zalecenia związane z zagrożeniem koronawirusem.

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić, w jaki sposób ogłosimy pełne wyniki Turnieju. Będziemy Was informować na bieżąco!

2021  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates